DEN NYA HEMSIDAN ÄR ÖPPNAD! GÅ TILL DEN!

Den nya hemsidan för LÄRA FÖR FRED är öppnad. Gå till den, www.laraforfred.se

Målgrupperna blir liksom förut pedagoger och studerande – av alla slag, men också fredsrörelsen och en allmänhet.

KALENDARIET finns nu på den nya hemsidan. Denna sida kommer så småningom att stängas. Den finns kvar huvusakligen för att vi som jobbar med den nya ska kunna hämta hem mer härifrån.

SLFF är inte längre en förening utan bara ett nätverk och en arbetsgrupp för hemsidan. Inget konto finns.

Konto och info-adress här nedan gäller alltså inte längre. För kontakt se den nya hemsidan.

 

 

Riksföreningen SVERIGES LÄRARE FÖR FRED hade sitt ursprung i den stora Haagkongressen 1915. Då formade några av de svenska deltagarna nätverket Svenska lärarinnornas fredsgrupp. År 1920, då även manliga lärare ville vara med, bildades Svenska skolornas fredsförening. 1982 blev namnet Lärare mot kärnvapen – fostran för fred och 1989 Sveriges Lärare För Fred. Läs mer i Bengt Thelins artikel: "Fredsundervisningen har en historia  – och en framtid" under menyn Om fredsundervisning.

Nu, år 2015, återtar föreningen formen av nätverk under namnet LÄRA FÖR FRED. Vi vidgar gränserna för både målgrupp och målsättning. I en helt omarbetad hemsida hoppas vi kunna samla så många konkreta exempel som möjligt på vad som ryms i begreppet "fredsundervisning". Vi hoppas kunna vara tlll nytta för alla er i den svenska fredsrörelsen som, liksom grundarna mitt under första världskriget, tror på undervisningens roll i byggandet av en fredligare värld. Huvudrubrikerna kommer att bli SKOLA, FREDSFORSKNING, VERKSAMHET, REFERENSER och LÄNKAR. Konflikthantering blir den varp som väven vilar på. Vi har redan rikligt med material men inbjuder alla som vill komma med förslag till innehåll att medverka. Utan inslag i varpen blir det ingen väv.

Arbetet med att ta fram den nya hemsidan leds av en arbetsgrupp med Karin Utas Carlsson som kontaktperson.

Den nuvarande hemsidan ligger kvar tills det är dags att öppna den nya. Det hopppas vi ska ske i början av sommaren.Styrelsen har lämant sina arbetsuppgifter men finns kvar i nätverket och som "bollplank" i arbetet med den nya hemsidan. KALENDARIET kommer att finnas kvar i denna hemsida och i den nya, www.laraforfred.se när den kommer.

Nätverket är öppet för alla och kommer inte att ha några medlemsavgifter.

Kontakt tills vidare: info@larareforfred.se

FRED ÄR MOTSATSEN TILL VÅLD

Det finns ingen väg till fred - fred är vägen.

(Gandhi)

 

AKTUELLT

Nato nästa? Fem debatter om säkerhetspolitik
Kulturhuset Stockholm onsdag 30 sept .

Debatten spelas in.

Länk till inspelningen: www.svenskafreds.se/play

Krav på en utredning om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan. Regeringen beslutade den 9 juli i år att tillsätta en utredning om Sveriges engagemang i Afghanistan 2002-2014.

Från flera håll har det under årens lopp krävts en vitbok om Sveriges deltande i kriget. För att få fram sanningen har kravet varit att en oberoende kommission tillsätts av personer som inte varit med i besluten om den svenska insatsen.
Kraven på en sådan granskning har förts fram av s-kongressen 2013, Svenska Afghanistankommittén och Föreningen Afghanistansolidaritet.
Regeringen valde istället att tillsätta en ensmansutredning. Utredaren Tone Tingsryd har suttit i försvarsutskottet 1998-2006 och där haft rollen som vice ordförande. Utredaren har således själv suttit med och beslutat om den svenska militära insatsen. Här nedan finns en fil med krav på en utredning. "Sanningen om kriget måste fram."

Läs Erni och Ola Friholts starka tal (3 st) för fred och neutralitet i Lysekil 23 maj-15! Alla tre finns som pdf-filer här nedan! Nu är det allvar och det finns mycket att göra. Låt oss bli MÅNGA!

Insändare av Thorild Dahlgren om krav på internationellt förbud mot kärnvapen, internationell kontroll. se fil nedan!

Margot Wallströms hela tal som stoppades då hon skulle tala inför Arabförbundet den 9 mars. Se bifogad fil nederst på sidan!

Uppsala Model United Nations. I Uppsala hålls FN-spel för och av studenter den 26 febr. - 1 mars 2015 i Universitetsbyggnaden. Uppsalas FN-förening och FN-förbundet är tillsammans med studenterna arrangörer. Se www.uppsalamun.org och facebook.

Kampanj mot "världens största militära övning" Arctic Challenge Exercise, ACE. Värdländer är Sverige, Norge och Finland. Bl a USA och Storbrittanien medverkar, alltså NATO- länder med kärnvapen. Se www.stoppaace.se och skriv under uppropet. I Göteborg kommer flygbladsutdelning att ske på måndagar den 2 febr.  till slutet av maj.

Avtalet om militärt samarbete med Saudiarabien. Protestbrev, initiativ av Svenska Freds https://www.signby.me/se/avsluta-saudiavtalet Om avtalet inte sägs upp gäller det i fyra månader till! Skriv brev!

Hyllad poesibok av fredsaktivist mot kärnvapen,"Wake up" av David Krieger, Nuclear Age Peace Foudation, www.wagingpeace.org. Se bifogad fil!

Namninsamling för Sverige som kärnvapenfri zon https://secure.avaaz.org/en/petition/Sveriges_regering_Karnvapenfri_zon_i_Sverige/?pv=21

Svenska Freds- och Skiljedomstolen står bakom namninsamlingen denna gång.

Fredsrörelsen på Orust har den 4 nov.-14 gjort ett uttalande"Gränspolis mot flyktingar i sjönöd". Se detta under menyn Om Fredsundervisning/fredskultur.

Internationella Fredsbyrån (IPB) ger årets Jean MacBride Pris  till folk och regering i Marshallöarna (delas ut den 5 dec.i Wien) för att de dragit de nio kärnvapenmakterna inför internationell domstol. Se bifogad fil macbride_prize.pdf

200 år av fred mellan Sverige och grannstaterna firades med seminarium i Göteborg den 14 aug. 2014. Talare var Ingeborg Breines, President i Internationella Fredsbyrån och Thage G. Peterson f.d. vice statsminister och försvarsminister. Referat av seminariet (tal och frågestund) finns under menyn Fredsundervisning/artiklar. Där finns också en artikel av Thage G. Peterson i GP den 13 aug. där han efterlyser en ny fredsrörelse.

Se även en artikel av Tomas Magnusson, tidigare president i Internationella Fredsbyrån. Artikeln har blivit införd i Fria Tidningen.

Thorild Dahlgren har skrivit en ny insändare om kärnvapen inför Hiroshimadagen (bl a med en kort-kort historik).. Se under menyn Om fredsundervisning/Nedrustning.

Gunnar Lassinantti, verksam i Palme Center har den 3 juli -14 i NSD skrivit en krönika om Sveriges passivitet när det gäller att påverka världens beslutsfattare i riktning mot en bindande, internationell konvention för förbud av kärnvapen. Se bifogad fil nedan!

Svenska freds- och skiljedomsföreningen har lagt upp sidan www.vapenvalet.se inför riksdagsvalet 2014. Fokus är på vapensexporten. Där finns bl a en lärarhandledning med förslag hur lektioner kan läggas upp på högstadium och gymnasium. Denna bifogas dessutom här nedan som pdf-fil. Sprid info! Se också www.fredsagenda2014.se för en tyngdpunktsförskjutning i svensk säkerhetspolitik. Där finns fem rapporter samt en sammanfattning, som är skriven efter annekteringen av Krimhalvön.

Upprop för fred från Nordiska fredssamtalen i Degerfors 2014. Se pdf-fil nedan!

Fredsrörelsen på Orust har gjort ett mycket fint uttalande som tagits in i flera tidningar. Läs detta - se fil när nedan! Datum: 23 april 2014. En svår tid med återfall i maktpolitik, rustningsiver och ryss-skräck. Det behövs ett annat sätt att tänka. Se www.tradet.org t ex i "Violence Prevention and Conflict Reolution", ss 105-107. Finns också i "Lära leva samman", kap. 7.

UN lancerar "Action for Disarmament: 10 Things You Can Do" för ungdomar fr o m gymnasieåldern. Finns nu under nedrustning bland vår rekommenderade litteratur menyn "Redskap".

Fredsagenda 2014 ger material för tyngdpunktsförskjutning av säkerhetspolitiken från militär avskräckning till förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande. Rapporter finns på www.fredsagenda2014.se

Där kommer också information om vad som händer Fredsåret 2014 att föras in.

IKFF:s och WILPF:s namninsamling mot drönare, de förarlösa planen som dödar. upprop mot drönare.

Läs Josefin Linds blogg om Historiskt skifte i kärnvapendebatten www.slmk.org.

Kort video "Nukes are Nuts" www.indiegogo.com/projects/nukes-are-nuts

Ny antologi om livskunskap! Flera av författarna är aktiva i Sveriges Lärare för Fred. Inom kort kommer kapitel ur boken att föras in på vår hemsida. Boken kan köpas för 232 kr bl a påwebbokhandeln Books-on-demand: http://shop.books-on-demand.com/psykologi-pedagogik/livskunskap-for-livskvalitet

Denna antologi är nummer 2. Den första heter "Livskunskap i skolan".

Lyssna på detta informativa och tydliga meddelande ang. kärnvapen!

http://www.youtube.com/watch?v=Ug-DJtvHFE0&feature=youtu.be

Fredsrörelsen på Orust är mycket aktiv med föredrag c:a en gång i månaden under skolterminerna. Jag för in de fina referaten vartefter. De placeras under menyn Om fredsundervisning/Fredskultur. Samåkning från Göteborg till evenemangen rekommenderas eftersom bussturen på kvällen är inställd. Kontakta gärna karin.utas.carlsson@telia.com

Styrelsen för SLFF har blivit medlem i det nationella nätverket Anna Lindh Foundation, www.euromedalex.org Se nedan pdf-filen ALF.

Det finns idag över 16 000 kärnvapen i världen. Nästan 2 000 av dessa är redo att avfyras inom några minuter. Nuclear Abolition Day den 2 juni uppmärksammar detta. ICAN, ett internationellt nätverk för en internationellt bindande konvention för förbud av kärnvapen, www.icanw.org

ICAN har tagit fram en rapport om bankernas investeringar i kärnvapenindustrin. Denna kan laddas ned från www.dontbankonthebomb.com
Läkare mot kärnvapen har skickat ut pressmeddelande. Flera tidningar har publicerat detta. Nätverket för kärnvapennedrustning rekommenderar vid sitt möte 120403 att var och en skriver ett brev till sin bank och väcker frågan.

Nordea och Swedbank håller på att bättra sig,men inte SEB och Svenska  Handelsbanken.

Barometer 2012. Organisationer "mäter trycket" på Sveriges politik för global utveckling. Se bilaga längst ned på denna sida PGU- Barometern-2012!

Tribunal 12. Om flyktingsituationen i Europa. Se www.tribunal12.org

Middle Powers Initiative (MPI), www.middlepowers.org bygger broar mellan regeringar för en kärnvapenfri värld. Se bilaga nedan: Building a Framework.

Collaborative Problem Solving, CPS (enl. R. Greene som skrivit bl a "Explosiva barn" och "Vilse i skolan"). Diskussionsforum http://www.cps.tradet.org Nätverk för kontakt och erfarenhetsutbyte finns i Göteborg och i Skåne.

Charta 2008 för rättssäkerhet i den så kallade terroristjakten. Följder av "Kriget mot terrorismen". Se http://www.charta2008.se

Fredsam i Göteborg har skapat en plattform. Man vill verka för att Göteborg ska bli ett verkligt Fredscentrum. Se pdf nedan!

Den 17 april, Global Day of Action on Military Spending, uppmärksammades på många håll världens militärutgifter www.demilitarize.org

Ansvarig för denna webbsida: karin.utas.carlsson@telia.com Hit kan förslag och synpunkter skickas.

 

 

BilagaStorlek
PGU-Barometern-2012.pdf1.41 MB
Fredsamplattform-1.pdf10.85 kB
Building-a-Framework (MPI).pdf304.39 kB
ALF Anna Lindh-nätverket.pdf72.85 kB
Uttalande från Fredsrörelsen på Orust VÄRLDENS FOLK OCH REGERINGAR.pdf43.3 kB
Lärarhandledning_Vapenvalet.pdf430.53 kB
Upprop för fred.pdf62.16 kB
Kärnvapennedrustning kräver ny regering - NSD den 3 juli -14.pdf40.73 kB
macbride_prize.pdf683.66 kB
Hyllad fredspoesi.pdf47.55 kB
Margot Wallströms stoppade tal den 9 mars-15.pdf91.86 kB
Kärnvapenförbud krävs.pdf43.85 kB
Erni Friholt. En heldag för fred och neutralitet 23.5 2015 i Lysekil.pdf19.53 kB
Ola Friholt Lysekil 23 MAJ 2015.pdf39.55 kB
Erni Friholts slutkläm i Lysekil 23 maj 2015.pdf12.55 kB
Sanningen om kriget måste fram!.pdf475.56 kB