Forskning

Skolmedling

Marklund, Linda (2003) Skolmedling: en komparativ, metod- och lagstudie.  D-upsats

Konflikthantering och könsperspektiv

Lundström, Agneta (2008) Lärare och konflikthantering: en undersökande studie ur ett könsperspektiv.

Medling som social fostran

Kostiainen, Arja (2008) Medling som social fostran. Diskursanalys av en konflikthanteringsmodell i skolan. D-uppsats. Institutionen för Pedagogik och Didaktik, Göteborgs universitet.

Effectiveness of School bullying programmes

Ttofi, Maria M, Farington, David P, & Baldry Anna C (2008) Effectiveness of Programmes to reduce school bullying.

Conceptualizations of peace and war

Hakvoort, Ilse (1996).Conceptualizations of peace and war from chil

Violence prevention and conflict resolution

Utas Carlsson, Karin (1999) Violence Prevention and Conflict Resolution:
A Study of Peace Education in Grades 4-6

DRACON International

Friberg, M., Grünbaum, A., Lepp, M., Löfgren, H. & Malm, B. (2005) Teenagers as third-party mediators, in: Löfgren, H. & Malm, B. (Eds) Bridging the fields of drama and conflict management. Empowering students to handle conflicts through school based programmes.

Innehåll

Sidan håller på att byggas upp!