Fredskultur

Föredrag Pierre Schori, Gbg 24 febr.-15 i Fredsams serie Vägar till fred

Pierre Schoori talade utifrån titeln Hur skapar vi en hållbar fredsordning.

Salen var fullsatt. Ett uttalande till regeringen togs av mötet. Även det bifogas som fil. Uppmaningen till regeringen var att den inte skulle förlänga det militära avtalet med Saudiarabien.

Pierre Schoris föredrag 23 okt.-14

Sammanfattning av Pierre Schoris föredrag på Orust den 23 okt. -14.

Det fredliga folket av Jørgen Johansen. Orust

Sammanfattning av Jørgens Johansens föredrag på Orust , www.fredsrorelsen-pa-orust.se. Där finns sammanfattningar av flera föredrag.

Agneta Pleijel: Mänskliga rättigheter, kunskap,etik, moral och makt. Sammanfattning av föredrag

Tid och plats Henåns kulturhus den 20 mars 2014.

På hemsidan www.fredsrorelsen-pa-orust.se kan man läsa sammanfattningen och se bilderna.

NOBELS FREDSPRIS FÅR EJ MISSBRUKAS. Brev från Orust.

I samband med seminariet den 7 dec. då Jan Öberg, Christina Spännar och Transnationella Stiftelsen Freds- och Framtidsforskning fick Fredsrörelsens Nobelpris skrevs detta (se bilagd fil)  till Nobelkommittén och Nobelstiftelsen.

40 års fredsarbete – Världen har blivit bättre! Jan Öberg.

Föredrag på seminariet i Orust den 7 dec. 2013. På kvällen delades fredsrörelsens "Nobelpris" ut till Jan, hans hustru Christina och deras gemensamma verk TFF; Transnationella Stiftelsen Freds- och Framtidsforskning, www.transnational.org