Läroplaner

Lgr 80

Vår genomgång av tidigare läroplaners avsnitt om freds-och konfliktfrågor börjar med 1980 års Läroplan för grundskolan, Lgr 80:

Inledning, s 17:

"Skolan skall grundlägga en vilja att söka fredliga lösningar på konflikter"

Mål och riktlinjer, s 33:

Konflikter och konfliktlösningar

Läroplaner

Ur Lgr 80, Läroplan för grundskolan 1980