Nedrustning

Thorild Dahlgrens insändare inför Hiroshimadagen 2014

Den flitige insändarskrivaren Thorild Dahlgren har påminnt oss om detaljer i historien om kärnvapen. Se hans insändare 22 juli 2014!

Årsdagen av Hiroshimabomben: Förbjud förintelsevapen!

Publicerad 6 aug. 2013 av Studenter mot kärnvapen.

Tal i Uddevalla den 7 sept. 2013 av Ola Friholt.

Tillfället för talet var ett möte i Uddevalla för protest mot den militära utveckling som hotar med nya bombningar mot Syrien samt mot NATOs och EU:s övningar längs den svenska ostkusten från den 7 till den 19 sept.

Thorild Dahlgrens insändare 130516:Förbjud alla kärnvapen!

Litet historik finns i denna korta insändare av vår mycket aktive medlem Thorild.

Thorild har skrivit ett stort antal insändare om kärnvapen. Se även under Artiklar!

Konferensplaner: Zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern?

Vid Nätverket för kärnvapennedrustning hölls ett seminarium den 27 februari 2013. Här återges en rapport från referat från detta.

Nordkoreas kärnvapentest 12 febr. 2013

The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN: press release.

Thorild Dahlgrens insändare.

Global Day 17 april

Sveriges Lärare för Fred deltar i Fredsam i Göteborg. Kontaktpersoner är Birgitta Friberg och Karin Utas Carlsson.

Här bifogas information om Sverige som producent och exportör av vapen. Den skrevs i samband med Global Day 17 april, då vapenhandeln uppmärksammas världen över.

Reaching Nuclear Disarmament. The Role of Civil Society in Strenghtening the NPT

Internationell NGO-konferens i Stockholm 6-8 november 2009 inför de i maj 2010 pågående förhandlingarna hos FN i New York om nytt avtal för nedrustning och ickespridning av kärnvapen (Non Proliferation Treaty). SLFF ingick i planeringsgruppen för konferensen, som arrangerades av Nätverket för kärnvapennedrustning där vi ingår och samlade närmare 300 deltagare från hela världen.

Undervisning för nedrustning

"The partition of the atom has changed everything, except our way of thinking, and we are therefore heading for an unavoidable catastrophe. We shall require a substantially  new manner of thinking if mankind is to survive"