Unesco

Unescos Rekommendation om utbildning för internationell förståelse, samarbete och fred 1974

"Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed"

(ur inledningen till Unesco:s stadga, antagen 16 november 1945 )