Länkar

Center for Konfliktløsning, Danmark Material, kurser, möten.

Centrum för konflikthantering Göteborg har bl.a. en skolgrupp som arbetar för konflikthantering och medling i skolan.

CPS, Collaborative Problem Solving. R. Greenes hemsida: http://www.livesinthebalance.org Diskussionsforum samt nätverk i Sverige: http://www.cps.tradet.org Utbildningar och artikel (se nr 12): http://www.pedagogisktperspektiv.se

Culture of Peace News Network

FIAN, FoodFirst Information & Action Network. Mat är en mänsklig rättighet som är inskriven i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK).

Forum för konstruktiv konflikthantering är ett nätverk för att främja utbildning och träning i att hantera konflikter konstruktivt.

Fredsagenda2014 är en webbplats med material och information för en tyngdpunktsförskjutning i den svenska freds- och säkerhetspolitiken.

Fredsam i Göteborg, ett nätverk för fredsorganisationer.

Fredskontakt-Uppsala Presentation av svenska fredsföreningar och motsvarande internationella organisationer.

Fredsrörelsen på Orust anordnar uppskattade föredrag i Kulturhuset Kajutan i Henån på Orust. Även på Lärare för Freds hemsida under menyn Fredsundervisning/fredskultur finns referat av föredragen.

Friare Liv Liv Larssons hemsida, NVC

Gapminder Prof. Hans Roslings hemsida med statistisk information om läget i världen.

Globalis Världsatlas och statistik m m från Svenska FN-förbundet.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, www.icanw.org

Konflikter på arbetsplatsen Thomas Jordans hemsida.

Konfliktlösning i Skola och Arbete Karin Utas Carlssons hemsida. Där finns bl a diskussionsforum CPS.

Kristna Fredsrörelsen

Livskunskap Maria Melin Blomqvists hemsida.

Lär om Kärnvapen Massor av information om kärnvapen utarbetat av Läkare mot kärnvapen.

MedlingsCentrum i Stockholm. Utbildning och konsultktjänster inomkonflikthantering. Även utbildning av vuxna skolmedlare.

Nonviolent Communication Flera certifierade utbildningscentra i Sverige.

Skolande.se Marianne Göthlins hemsida. NVC.

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundets sida för ungdomar, mycket statistik http://www.varldskoll.se

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Svenskt forum för medling och konflikthantering

Transnationella Stiftelsen för Fred och Framtidsforskning, TFF Fredsforskaren Jan Öberg är upphovsperson. Blogg finns.

Transcend International. A Peace Development Environment Network. Ett on-line fredsuniversitet.  Fredsforskren Johan Galtung är upphovsperson.