Lär om kärnvapen. Utbildnings-och undervisningsmaterial från Läkare mot kärnvapen

www.laromkarnvapen.slmk.org

(2008)

Läkare mot kärnvapen:s helt renoverade stora IT-material innehåller fakta och tankar om kärnvapenfrågorna, tillsammans med konkreta lektionsförslag för ett antal ämnen, för ämnesövergripande temastudier eller temadagar. Här kan också de elever som vill fördjupa sig i någon fråga för t ex ett specialarbete finna rikligt med material. Det riktar sig i första hand till gymnasiet, åk 9, folkhögskolor och folkbildning, men också till alla som vill sätta sig in i en av de svåraste frågorna i vår tid.

Fördjupningsdelarna innehåller i stort sett allt som finns att veta om kärnvapnen och nedrustningsförsöken.

Materialet är indelat under ämnesrubrikerna Biologi, Ekonomi, Etik, Geografi, Historia, Juridik, Medicin, Politik, Teknik. Därtill kommer en avdelning "Till läraren", och en annan "Hur du kan påverka", som också kan användas i t ex svenska, språk och samhällsorienterande ämnen. Här finns en riklig ordlista och en lista över länkar för ytterligare fördjupning. 

Detta unika material är framtaget för att visa HUR vi ska tänka, snarare än VAD vi ska tänka. Det präglas av en klart positiv och optimistisk anda, är sakligt och vetenskapligt korrekt och belyser nedrustningsproblemen ur en rad olika synvinklar. Samtidigt visar det fram vad som hittills har åstadkommits genom starka opinionsyttringar och internationell samverkan i det pågående nedrustningsarbetet.

Det är ett material för dig som vill ge dina elever en bra och hoppingivande möjlighet att arbeta med en av vår tids svårare frågor, som kursplanerna föreskriver att de ska få pröva på. Det är också ett material för de elever som vill vara med och bestämma hur deras framtid ska se ut. Och för dig som vill visa dina elever att det lönar sig att påverka - och hur man gör.

 

Lär om nedrustning 

Under menyrubriken För lärare  ligger sedan i mars 21 väl genomarbetade lektionsförslag för en rad skolämnen, främst svenska och samhällskunskap, med hänvisningar till "Lär om kärnvapen" för fakta och fördjupning.  Det omfattar ett 40-tal A4-sidor, illustrerade och delvis i färg, och är en svensk översättning och bearbetning av ett nyzeeländskt material från 2008 som redan används runt om i världen. Översättning, bearbetning för svenska förhållanden och en liten lärarhandledning har gjorts av Johan Rinman, SLFF. Det kan användas direkt i klassrummet av både lärare och elever, för specialarbeten och för ämnesövergripande temastudier. Främst är det tänkt för gymnasiet och åk 9, men det passar också utmärkt inom folkbildningen och högre studier.

Materialet går att kostnadsfritt ladda ner från www.slmk.org/larom för fri kopiering till klassuppsättningar. Om du vill delta som pilotskola i en nationell utprovning - kontakta SLFF via info@slff.se . Då får du dig tillsänt 10-15 ex utan kostnad, mot att du och dina elever efter att ha använt materialet svarar på några frågor. Du har också möjlighet att få viss support, bl a kan vi anvisa gästföreläsare.