Litteratur, läromedel

10 lektioner om tolerans. Läromedel.

Mattsson, Christer och Hermansson Adler, Magnus (2012). 10 lektioner om tolerans. Läromedel (Häftad). Natur & Kultur. 149 sidor.

"Undervisning om tolerans är ingen debatt om vem som har rätt och vem som har fel. Det handlar om att stimulera eleverna till att vilja, kunna och våga undersöka hur andra människor tänker."

Action for Disarmament. 10 Things You Can Do.

Förlag: United Nations

Boken lanceras april 2014.

Den vänder sig till unga i gymnasiet och högskolan.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47590#.U1EkwBzdJX9

Barn som behöver

Andersson, Inga (1999) Samverkan för barn som behöver. Stockholm: HLS Förlag.

Barnets rätt

Barnets rätt
BRIS, Susanne Hobohm och Liber

Barnets rätt ges här ut i ny uppdaterad upplaga och har utökats med ett kapitel om FN:s barnkonvention och dess inflytande på svensk lagstiftning. På ett klart och överskådligt sätt redogörs här för vilka rättigheter barn och ungdomar under 18 år har enligt svensk lag.

Bullying in schools

Rigby, Ken. (2004).

Conflict and child development

Shantz, C.U. & Hartup, W. (1992). Conflict and child and adolescent development. Cambridge Studies in Social & Emotional Development.

Dracon i skolan

Grünbaum, Anita och Margret, Lepp (2005). DRACON i skolan. Drama, konflikthantering och medling. Lund: Studentlitteratur.

Du har huvudrollen i ditt liv. Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring

Byréus, Katrin

Förlag: Stockholm: Liber, 2010.

Katrin Byréus klassiska bok, som infört forumspel som en naturlig del av träning i konflikthantering och samlevnad i och utanför skolor, har 2010 utkommit i ny omarbetad upplaga.

Education and Conflict

Davies, Linn (2004) Education and conflict. Complexity and chaos (London, RoutledgeFalmer).

Empati - vägledning för pedagoger och föräldrar. Dan Höjer 2007, UR

Empati, vad är det egentligen? Och emotionell intelligens, är det någonting man föds med? Kan man träna upp sin empatiska förmåga?