Litteratur, läromedel

Elisabet Nemert (1997). Stockholm: Liber.
Öppna för samtal. En arbetsmodell i klassrummet.

Hur bär man sig åt som lärare för att förverkliga läroplanens vackra ord om ansvar, tillit, empati och demokrati?

Den isländska professorn Sigrún Adalbarnardottir har tillsammans med universitetet i Harvard utarbetat en metod som ökar barns och ungdomars sociala kompetens. Utvärderingar har visat att klassrumsklimatet blev bättre och elevernas empatiska förmåga och hänsynstagande ökade. De blev öppnare och tryggare och bättre på att lösa konflikter på egen hand.

Boken innehåller bl.a. beskrivningar av autentiska konfliktsituationer från svenska skolor samt fördjupningstexter som kan användas som underlag för diskussioner.