Nedrustning

Undervisning

Vi vill att kärnvapenfrågorna ska få samma självklara plats i all undervisning och utbildning som de övriga klimatfrågorna.

I samarbete med bl a Läkare mot kärnvapen verkar vi för att sprida det nya IT-läromedlet Lär om kärnvapen, www.slmk.org/larom främst i åk 9, gymnasieskolor och högre undervisning. Här har vi, för första gången på länge, ett läromedel om de svåra nedrustningsfrågorna  som är skrivet i en klart positiv anda och som visar vägar för att påverka.Det är indelat i baskunskap och fördjupning och ger nästan allt som finns att veta i kärnvapenfrågor. Läs mer under menyrubriken Utbildning/ Undervisningsmaterial!

1. Vi har, i samarbete med läkarna, tagit fram en svensk översättning och bearbetning av ett nyzeeländskt undervisningsmaterial, Learn Abolition, som i original ligger på samma hemsida. Det innehåller en liten lärarhandledning, 4 inledande övningar, och17 färdiga lektioner i olika ämnen, framförallt svenska, samhällskunskap, drama, bild, historia. Särskild användbar blir den genom att varje avsnitt utgår från någon av de färdigheter som ingår i respektive ämnesplaner: argumentation, debatt, skrivande, rollspel, symbolspråk osv. Materialet omfattar 50 sidor i färg och är fritt att ladda ner och kopiera. Du finner det på www.slmk.org/larom/forlarare.html

 

2. Vi har aktivt medverkat i Nätverkets för kärnvapennedrustnings planering av en internationell nedrustningskonferens i Stockholm 6-8 november 2009 för att samordna den internationella fredsrörelsens medverkan i 2010 års FN-konferens om Icke-spridningsavtalet (Non Proliferation Treaty) som i dag inte fungerar. En rikt illustrerad rapport med allt som är värt att veta om kärnvapenfrågorna i dag finner du på Nätverkets hemsida  www.nucleardisarmament.se