Modeller

DRACON

Det internationella DRACON-projektet är ett samarbetsprojekt mellan forskare i Australien, Malaysia och Sverige. Det övergripande syftet är att studera pedagogiskt drama som metod för konfliktlösning.

NVC- Nonviolent communication

NVC - NonViolent Communication (”giraffspråk”) intresserar idag många lärare.

Forumteater/ forumspel

Forumteater är ett sätt att använda drama för att belysa och lära sig att hantera olika problem eller konflikter.

Kompissamtal

Metod som utvecklats av två lärare i Helsingborg. Eleverna sitter i en cirkel en gång i veckan och samtalar, helt utan att värdera varann, i djup respekt för varann.

Den Isländska modellen

Metoden har utvecklats av den isländska professorn Sigrún Abalbjarnardóttir i samarbete med forskare vid universitetet i Harvard, USA. Syftet är att öka den sociala kompetensen hos barn och ungdomar, utveckla deras empati och öva dem att genom dialog lösa konflikter.

Involveringspedagogik

Involveringspedagogiken uppfattar människan som rationellt tänkande och fritt handlande individ som vill ta ansvar för sina handlingar och som är i stånd att agera efter sina värderingar.

Non-violent education

Pat Patfoort, Belgium's expert and an international leader in Nonviolence Education has been working professionally for 20 years not only with children and adolescents, but also with parents, teachers and educator

Mythodrama

Mytodrama är en metod som verkar mot våld och konflikter i skolan. Metoden har använts i hundratals skolor i Schweiz, Tyskland, Österrike och Japan under de senaste 12 åren och har även börjat användas i svenska skolor.

Skolmedling

Skolmedling är för att