Samhällsvetenskap

Denna sida är under uppbyggnad

Historia

Allmänt

De flesta av våra läroböcker och läromedel är ännu skrivna utifrån ett krigsperspektiv. I väntan på att mer av ett fredsperspektiv ska komma in kan du själv göra en hel del. Några exempel:

  • Undersök orsakerna till att ett krig/våld/terrorism brutit ut och ställ frågorna utifrån ett konfliktperspektiv - vilka olika behov kolliderade? Vilka var de olika aktörerna? Vad gjordes för att undvika det? Varför hjälpte det inte? Vad kunde ha gjorts mer?
  • Ta lika mycket upp de konflikter som lösts med fredliga medel: de krig som undvikits, de kolonier som blivit självständiga och de diktaturer som störtats genom bruk av dialog och ickevåld i stället för vapen,
  • Undersök vilka revolutioner som haft mest hållbar effekt - de våldsamma eller de ickevåldsliga?
  • Inför undervisning om Förintelsen, folkmord och etnisk förföljelse - kontakta Forum för levande historia, www.levandehistoria.se

Projekt

Projektet Vikingatiden i våra länder är lika användbart i dag som när Max Strandberg inledde det i Rinkebyskolan i Storstockholm. Skolan hade då elever från 65 olika länder.

Projektet inleddes med att man läste, lyssnade på berättelser och samtalade om vikingatiden i Sverige. Man arbetade också tredimensionellt, och byggde små vikingabåtar av papp och papper. Därpå forskade man vidare på egen hand, skrev och ritade. Utifrån detta ställde man samman nio frågor om livet under samma tidsperiod i de olika hemländerna, och fortsatte så sitt forskningsarbete med hjälp av föräldrar, hemspråkslärare och andra samt biblioteket.

Resultatet blev en utställning som visades på Rinkeby Stadsbibliotek, med vernissage för föräldrar, lärare, kommunaltjänstemän och press. Dessutom blev det en bok, Vikingatiden i våra länder, som ännu bör finnas på välsorterade bibliotek.

Ta kontakt med info@larareforfred och berätta om egna projekt, erfarenheter och idéer!

Samhällskunskap

Ta alla tillfällen i akt att bjuda in representanter för någon av de freds-och biståndsorganisationer som också vänder sig till skolan, t ex Afrikagrupperna, Svenska Afganistankommittén, Colombiagrupperna, FN-föreningen i din hemort eller Sv FN-förbundet, IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), Kvinna till Kvinna,Läkare mot kärnvapen, Rädda Barnen, Röda Korsets Ungdomsförbund, Svenska freds-och skiljedomsföreningen, UNICEF. Adresser finner du under menyrubriken Länkar.

I en mångkulturell klass

- Välj någon sektor av samhällslivet, t ex skola, sjukvård, omsorg, och låt eleverna undersöka hur den fungerar i sina olika länder. Jämför med Sverige - diskutera! Hur skulle de vilja ha det? Hur kan det åstadkommas? osv

- Ännu oslagbara idéer finner du i metodboken "Fjorton språk i klassen" av Max Strandberg och Gunilla Lundgren. Arbik 1993, Författares Bokmaskin, Sthlm 1993

Nedrustningsfrågor

Ta upp kärnvapenfrågan som exempel på en viktig frågeställning i vår tid. Du finner ett rikligt material, bl a användbart för uppsatser och specialarbeten, och 21 olika lektionsupplägg bl a för samhällskunskap på www.laromkarnvapen.se under menyfliken För lärare. Här finns också handledning i hur man som gymnasist kan nå ut med frågan, påverka politiker och allmänhet och få  kontakter med engagerade ungdomar i andra länder. Materialet är sakligt och positivt i sin uppläggning. Det är indelat i ämnesområden som Etik, Historia, Geografi, Medicin, Fysik, Teknik osv.

En annan fråga som nyligen visat att en stark folkopinion kan påverka våra politiska beslutsfattare är kampen för att genom FN olagligförklara clusterbomberna. Du kan bl a följa hur Svenska Freds- och skiljedomsföreningen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) fört den kampen, bl a  i dialog med den svenska regeringen. Se deras hemsidor, www.svenska-freds.se  och www.ikff.se