Sök bidrag

Du kan få hjälp av föreningen för att ordna en föreläsning, workshop, temadag eller kurs i din skola, på din arbetsplats eller på annan plats i din kommun. 

Genom vårt tidigare samverkansprojekt Fred i våra händer (som arbetat med Sida-bidrag) har vi utvecklat goda kontakter med flera fredsorganisationer.

Förutsättning: att aktiviteten tar upp ett eller flera av följande ämnen:

konflikter och konflikthantering, att förebygga våld och väpnade konflikter med fredliga medel, betydelsen av ickevåld i vardagen och internationellt,

civilkurage, civilmotstånd, ickevåldsligt språk,

nedrustning (framförallt av kärnvapen),

solidaritetsarbete och vänskolearbete med fredsinnehåll.

Kontakta info@larareforfred för frågor och mer information!

Välkommen med ditt forslag till aktivitet!