Styrdokument

Introduktion till Styrdokumenten 

"Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace muct be constructed"

Inledningen till stadgan för UNESCO, som bildades 1945

I FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs 10 december 1948, slås det i inledningen fast "att varje individ och varje samhällsorgan må med denna förklaring i åtanke ständigt sträva efter att genom undervisning och utbildning befordra respekten för dessa fri-och rättigheter..."

På denna sida finner du några av de FN- och Unescodokument som enligt inledningen till våra gällande läroplaner skall styra undervisningen för fred och internationell förståelse. Här finns också några exempel ur tidigare och nuvarande läroplaner. Hur vill vi att de kommande ska se ut?