Styrelsen

 • ordförande
  1. Ilse Hakvoort

  Som docent i pedagogik vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik, Göteborgs universitet, undervisar jag i ämnet konflikthantering i skolan

  Redaktör och författare till "Konflikthantering i professionellt lärarskap".

  Ordförande i föreningen sedan våren 2008.

   

  Ilse [dot] Hakvoort [at] ped [dot] gu [dot] se
 • Kassör
  2. Karin Utas Carlsson

  Barnläkare och författare till "Lära leva samman" och "Hantera konflikter och förebygg våld. Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem." www.tradet.org

  Medling, konfliktteori m m: kurser och föreläsningar
  Medlem sedan början av 90-talet, i styrelsen sedan 2007

  Kassör sedan 2010

  karin [dot] utas [dot] carlsson [at] telia [dot] com
 • ordinarie ledamot
  3. Birgitta Friberg

  Lärare i retorik, kommunikation och konflikhantering på Yrkeshögskolan Göteborg (fd KY-Akademien). Har undervisat i ämnet på Göteborgs universitet under ca 10 år.

  Redaktör och författare till "Konflikthantering i professionellt lärarskap".

   

  Styrelsemedlem sedan februari 2010.

   

  bi [at] befree [dot] se
 • ordinarie ledamot
  4. Vilgot Oscarsson

  Vilgot är tidigare universitetslärare SO-didaktik vid Göteborgs universitet. Vilgot har mångårig erfarenhet av fredsarbete och skolans internationaliserings- undervisning

  Styrelsemedlem sedan februari 2010

   

 • ordinarie ledamot
  5. Marianne Göthlin

  http://skolande.se/

  I styrelsen sedan mars 2011.

 • suppleant
  6. Göte Rudvall

  Tidigare studierektor vid Malmö Lärarhögskola. Forskare, samhällsvetare, utredare och folkbildare. En av föreningens grundare.


  gote [dot] rudvall [at] bolina [dot] hsb [dot] se
 • suppleant
  7. Karin Esaiasson

  Suppleant i styrelsen sedan mars 2011

  Lärare för vuxna, främst i sfi under många år men arbetar sedan sex år med ungdomar på det individuella programmet i Göteborg.

 • suppleant
  8. Anette Rosenberg Kimblad
  anette [at] roadking [dot] se
 • suppleant
  9. Suzanne Wiklund

  Samhällsvetare med freds-och konfliktkunskap från Umeå och Göteborg. Undervisar i dag vid Angereds Folkhögskola med fokus på konfliktkunskap.

  I styrelsen sedan 2007

  suzanne [at] fia-angered [dot] se
 • Adjungerad - representant i Stockholmsområdet
  99. Ingrid Inglander

  Representerar föreningen i Forum för fred och utveckling och Nätverket för kärnvapennedrustning. Kontaktperson i Stockholm och valberedning.

  ingrid [dot] inglander [at] telia [dot] com