Svenska/Språk

ALLMÄNT

Ickevåldslig kommunikation

Gör ett introduktionspass i Ickevåldsligt språk/NVC, populärt kallat "giraffspråk.

Riktlinjer för ickevåldslig kommunikation, för kontakt i stället för konflikt, har under 30 år utarbetats av den amerikanske psykologen Marshal B. Rosenberg. Hans kommunikationsmodell har bl a sedan 90-talet introducerats och tillämpats i en rad skolor i Serbien och Israel.

Du finner en introduktion med övningar i vår hemsidas Utbildningsmaterial.

För fördjupning, fler övningar, resurspersoner som kan komma till din arbetsplats och inbjudan till kurser, gå vidare till

www.fnvc.se www.meraliv.se www.johanrinman.se

 

TALA

Att uttrycka känslor, åsikter och värderingar

Du finner en rad grundläggande övningar i att uttrycka känslor, åsikter och värderingar på ett konstruktivt sätt i inspirations- och utbildningsmaterialet Ickevåld och konflikthantering på sidan Utbildningsmaterial. Här finns rubriker som Presentationsövningar, Värderingsövningar, Kommunikationsövningar, Roll - och Forumspel.

Där finns också övningar i Konflikthantering, Våld/ickevåld - och särskilda övningar kring begrepp som "demokrati","krig", "fattigdom". Att göra ett associationsnät eller fyrahörnövning kring ord som "respekt", "solidaritet", "integration" eller kring något just aktuellt problem i klassen/gruppen kan också vara ett sätt att "fredsarbeta", samtidigt som man övar ordkunskap och uttrycksförmåga.

Argumentera

Idéer till hur du kan lägga upp argumentationsövningar finner du under menyrubriken "Till läraren" i det nya utbildningsmaterialet för nedrustningsfrågor www.slmk.org/laromkarnvapen.se Se också på samma adress och flik det engelska materialet "I Can Learn Abolition" sammanställt av en av världens ledande nedrustningspedagoger Kathleen Sullivan. Det kommer i februari 2009 också att finnas på svenska.

LÄSA

"Muhammad från Frostmofjället"

 

"Muhammad från Frostmofjället" är ett läsfrämjande projekt som initierats 2008 av Länsbiblioteket i Västerbotten i anslutning till 60-årsjubileet för den svenska klassikern "Barnen från Frostmofjället". Målgruppen är regionens många marginaliserade grupper som samer, somalier,och invånare i de norska gränstrakterna, där framförallt de flesta pojkarna är mycket läsovana.

Med utgångspunkt i den svenska flyktinghistoria som ju Barnen från Frostmofjället är, och i Odysséen, berättar pojkarna (efter research hemma) sina egna historier och sätter ihop dem till en bok. Inte minst viktiga är, enligt projektledare Dan-Ove Willman, samtalen hemma, eftersom många föräldrar tror sig göra sina barn en tjänst genom att alls inte berätta om upplevelserna i hemlandet. Man möter pojkarna där de helst befinner sig,  t ex i en boxningslokal där några av killarna berättar fram en bok i veckan.

Projektet finansieras av Kulturrådet, och Länsbiblioteket samarbetar med bl a ABF och Medborgarservice i Umeå för att i slutänden 2010 skriva och ge ut en bok med invandrarmäns berättelser. Den ska sedan användas på högstadieskolor i länet, och väntas öka läsintresset i målgruppen. Den effekten har f ö redan hela processen.

Mer info finns på www.vll.se

 

SKRIVA

Program för skrivträning för olika stadier finner du hos skrivpedagogen Veronica Grönte, adress http://www.makete.se Hon visar hur du kan bygga upp en bra historia med utgångspunkt i hur du berättartekniskt bygger upp och hanterar en konflikt så att din berättelse både blir spännande mycket läsvärd. Veronica har stor erfarenhet av att använda denna metodik i förskola, specialundervisning,grundskola, gymnasium och lärarutbildning.

Utgångspunkten för det ovan beskrivna projektet Mohammad från Frostmofjället kan naturligtvis också användas som skrivträning, liksom det klassiska projektet Boken om mig, där eleverna skriver sin självbiografi, delvis i samarbete med föräldrarna. Att ha en stark egen identitet är kanske grunden för fredsarbete!