Sveriges Lärare För Fred behöver dig!

Genom att bli medlem i föreningen Sveriges Lärare För fred gör du oss en röst starkare och stödjer på så sätt vårt arbete för en fredlig och hållbar framtid.

 

Vem kan bli medlem?

Föreningen är öppen för alla som arbetar med undervisning och utbildning och andra som delar och vill stödja föreningens målsättning.

Vad kostar det?

 • Medlemsavgiften är 100 kr per år, studerande 50 kr

Hur blir du medlem? 

 • Du sätter in medlemsavgiften till Sveriges Lärare För Fred på

             pg 479 07 11 - 8

Om du förutom din postadress + ev tel nr också ger oss din mailadress, så får du snabbare information om vad som är på gång. Nämn också gärna vad du arbetar med (stadium?, ämnen? annat?)

 

Som medlem får du

 • En CD med vårt utbildnings-och inspirationsmaterial om konflikthantering och ickevåld
 • Inbjudan till kurser, seminarier och olika aktiviteter runt om i landet
 • Kontakt med likasinnade, bl a genom våra medlemsbrev
 • Vara delaktig i fredsarbetet hemma och i världen, genom det kontakt-och påverkansarbete föreningen bedriver

Också genom ett passivt medlemsskap är du med och påverkar arbetet.

 

Som medlem kan du

 • Delta i olika arbetsgrupper, oftast genom mailkontakt med enstaka möten
 • Genom föreningen få hjälp att arrangera aktiviteter, t ex föreläsningar, manifestationer, studiecirklar och temadagar
 • Påverka föreningens inriktning och verksamhet
 • Bidra till att utveckla vår hemsida
 • Delta i samarbetsprojekt som Sveriges Lärare För Fred har tillsammans med andra organisationer
 • Sprida information och kunskap om föreningen och verka för vår målsättning där du är

 

Kontakt

info@larareforfred.se  

tel  0175 - 205 75   (Ingrid)